„Každý okamih nášho života môže byť začiatkom skvelých vecí.“

- Joseph Hubertus Pilates -

girl